Onze Diensten

Aankoop

Doelstelling is het reduceren en optimaliseren van de aankopen en algemene kosten. Deze doelstelling realiseren we door u best practices aan te reiken die aan uw noden voldoen en dit in volledige objectiviteit en onafhankelijkheid.

Praktisch wordt er een audit gepland waarna een missie bepaling wordt opgesteld. Finaal wordt er een presentatie analyse rapport aangeleverd.

Gemiddelde besparing bij onze klanten : 23%

SUBSIDIES

Heeft u ooit gehoord van een ontwrichtte zone steun ? Neen ? De meeste ondernemers niet.

Aangaande subsidies worden er veel mogelijkheden onbenut door ondernemers. Deels door de bureaucratie die hier is aan gekoppeld maar ook omdat het landschap van subsidies (innovatie, investering, tewerkstelling, internationalisering) continu evalueert.

Er bestaat vandaag een heel aanbod van steun zodat de kans groot is dat ook uw onderneming in aanmerking komt.  Wij halen het maximum uit uw toekomstplannen.

Bent u starter, gaat u investeren, gaat u mensen tewerkstellen, heeft u fondsen nodig, gaat u innoveren of internationaal ondernemen dan is de kans groot dat u in aanmerking komt voor één of andere subsidiemaatregel.

We onderzoeken de mogelijkheden en geven u advies. We schrijven de subsidieaanvragen uit en begeleiden het aanvraagproces.

DUURZAAM PERSONEELSBELEID

Duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen! Iedereen heeft er de mond van vol vandaag. Maar hoe beginnen we hier aan ?

CEO’s  stellen zich wel nog heel wat vragen. ‘Hoe beginnen we aan duurzaamheid? Hoe stippelen we een strategie uit? Hoe zorgen we voor interne en externe participatie? Hoe halen we resultaten? Hoe houden we dit vol op lange termijn? Wat gaat dat kosten? Of wat brengt dat op?

“Werknemers zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie.” Dat lezen we wel eens vaker. Beter zou zijn: “Betrokken werknemers…”.

 

consultant duurzaam personeelsbeleid
consultant duurzaam personeelsbeleid

Uw personeel is het menselijk kapitaal van uw bedrijf. Daarom is het de moeite waard om in hen te investeren.

Bedrijven die aan een duurzaam loopbaanbeleid werken maken kans op een steun van 80.000 EUR via het Europees Sociaal Fonds. Dat beleid bevat verschillende actiedomeinen.

Bijvoorbeeld : werving, selectie, onthaal, werk-levensbalans, loopbaanbeleid, competentiebeleid, ….Met een duurzaam personeelsbeleid creëert u niet enkel gemotiveerde werknemers maar kan u veel steun en subsidie ontvangen.

We halen er enkele aan :

 • K-IBO contracten: tot 52 weken gratis tewerkstelling
 • Mentorpremies: tot 800€ korting per kwartaal
 • Doorstroombedrijven: kost werkgever 18€ per uur
 • Steunzone: 25% korting op de bedrijfsvoorheffing
 • Artikel 60: kost werkgever 750€ per maand gedurende 12 maanden

HORECA EN VOEDINGSBEDRIJVEN

Zit uw horeca zaak of voedingsbedrijf in een transformatie, heeft u een concept wat u wilt multipliceren, wilt u uw zaken optimaliseren of wil u een nieuw concept uitrollen.

Dit gaat gepaard met heel wat uitdagingen.

GSADVICE kan je ondersteunen het opzetten van de juiste bedrijfsstructuur.

Zo hebben we expertise in :

 • Vergunningen
 • Voedselveiligheid, FAVV, BRC, Smiley, BIO, certificatie,
 • Supply Chain : magazijn, voorraad, productie
 • Menu- en wastemanagement
 • Opstellen van begroting, ondernemersplannen, bankdossiers
 • Implementeren van procedures
 • Financiële doorlichting : foodcost, personeelscost, omzet
 • Swot analyse
 • Coaching
 • Uittekenen van de juiste keukenflows en inrichting

CRISIS MANAGEMENT

40.000 ondernemers leven structureel in armoede ondanks een werkweek van soms meer dan 60 uur. 15% van de zelfstandige staat op de rand van een faillissement en ziet geen uitweg.

Een gezond bedrijf heeft meer nodig dan een brandpreventie. De situatie kan snel omslaan : een belangrijke klant kan zijn/haar verplichtingen niet meer nakomen, een crash op de markt, een zware boekhoudkundige fout, personeelsproblemen, concurrentie, nieuwe overheidsmaatregel, gezondheidsproblemen, …

In een mum van tijd kan een bedrijf in de gevarenzone terecht komen.

Neem contact met ons voor het te laat is.

We ondersteunen in :

 • Liquiditeitsproblemen
 • Advies in dibiteurenbeheer
 • Audit door quickscan met plan van verbeterpunten
 • Overleg met personeel, partners & leveranciers
 • Detectie bedreigingen
 • Extra rendabiliteiten door optimalisaties in personeel, diensten en aankoop
 • Worst case & best case scenario’s
 • Risicoanalyse

SALES

De rol van de Sales Manager mag niet onderschat worden.

Het sales team is een van de belangrijkste afdelingen van een bedrijf gezien zij verantwoordelijk zijn voor de inkomsten.

Er voor zorgen dat jouw team over de juiste inzichten en tools beschikt om een succesvolle sales strategie te creëren en te implementeren, is dus van cruciaal belang.

Mogelijkheden tot ondersteuning :

 • Prospectie – activatie cliënteel
 • Analyse van de klantportfolio
 • Opvolging leads – offertes
 • De juiste KPI’s formuleren
 • SPOC dossier van offerte tot uitvoering en nacalculatie
 • Aanbestedingen : algemene of beperkte offerteaanvraag
 • Mystery Shopping
 • Back office : opmaak offertes, CRM, facturatie
 • Klantenopvolging & evaluatie