Subsidies

Heeft u ooit gehoord van een ontwrichtte zone steun ? Neen ? De meeste ondernemers niet.

 

Aangaande subsidies worden er veel mogelijkheden onbenut door ondernemers. Deels door de bureaucratie die hier is aan gekoppeld maar ook omdat het landschap van subsidies (innovatie, investering, tewerkstelling, internationalisering) continu evalueert.

 

Er bestaat vandaag een heel aanbod van steun zodat de kans groot is dat ook uw onderneming in aanmerking komt.  Wij halen het maximum uit uw toekomstplannen.

 

Bent u starter, gaat u investeren, gaat u mensen tewerkstellen, heeft u fondsen nodig, gaat u innoveren of internationaal ondernemen dan is de kans groot dat u in aanmerking komt voor één of andere subsidiemaatregel.

 

We onderzoeken de mogelijkheden en geven u advies. We schrijven de subsidieaanvragen uit en begeleiden het aanvraagproces.